Ông Zelensky tức giận vì bê bối trong hệ thống tuyển quân | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine