Đội nữ Hàn Quốc thất bại, cầu thủ từng bị ung thư ghi bàn cho Colombia | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine