Marcelina Zawadzka powiedziała "tak". Zaręczyny odbyły się za granicą | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine