Random News

Side Ads

”Ingen utdelning inom överskådlig framtid”

”Ingen utdelning inom överskådlig framtid”

Rapport: Så lönar sig mångfald och inkludering

67 miljarder i vinst för samhället – varje år.

Det visar rapporten som avslöjar värdet att jobba med inkludering och mångfald.

– Alla är vi lika olika, och det finns styrka i våra olikheter. Ökad inkludering och mångfald i skola och arbetsliv är en framtidsinvestering för en föränderlig värld och för de utmaningar vi som samhälle står inför, säger Kim Waller, generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse.

EXTERN LÄNK: Värdet av mångfald – i det privata, i det offentliga och i näringslivet. Läs mer här 

Nordea Open i Båstad handlar inte bara om tennis. Titelpartnern Nordea bjuder även in till panelsamtal om mångfald med profiler från näringslivet. Tillsammans med EY släppte Prinsparets Stiftelse tidigare i år rapporten ”Värdet av att vara sig själv” med fokus på inkludering av neurodivergenta personer på arbetsmarknaden. I begreppet ingår neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd samt diagnoser som dyslexi och dyskalkyli.

– Kort sagt finns det jättemycket att göra inom området. Det finns brister både på systemnivå och individnivå, säger Kim Waller.

Enligt undersökningen skulle en förbättrad inkludering av neurodivergenta på arbetsmarknaden generera 67 miljarder kronor i årlig vinst för samhället. Bakom summan döljer sig såväl minskade kostnader för bidrag som ökade skatteintäkter genom arbetet. I dagsläget är sysselsättningsgraden för neurodivergenta 48 procent mot 73 procent för Sveriges befolkning i stort.

Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef hos Nordea, menar att ett mänskligt synsätt är en nödvändighet om fler grupper ska kunna inkluderas:

– Det finns massor av forskning som visar att företag med stor mångfald är mer framgångsrika, de lockar mer talanger och får en större palett av kunskaper. Vi behöver komma förbi ”hur mycket tjänar vi på det?” och våga lyfta fram andra värden, som ”vilka vill vi vara?” säger hon och lägger till:

– Oavsett utanförskap är det inte så trevligt att ha en prislapp på sig. Därför är det oerhört viktigt att bredda diskussionen. Där har Nordea ett stort ansvar.

En central upptäckt i rapporten är ”arbetslivsparadoxen” som innebär att neurodivergenta sällan vill berätta om sina diagnoser. Det gör i sin tur att arbetsgivaren inte vet att det kan finnas behov av stöd.

– Som individ finns ofta en rädsla för att det kommer ge negativa konsekvenser på jobbet. Här behöver arbetsgivarna skapa en öppen och nyfiken miljö som ger möjligheten till att våga vilja vara transparant med sin diagnos. Det görs genom att öka kunskapen och medvetenheten kring frågan, säger Waller.

Enligt Waller öppnar förvisso rapportens ekonomiska slutsatser dörrar hos företag och organisationer – men att det är andra delar diskussionen landar i till slut:

– Jag upplever att de vi möter blir intresserade och vill veta mer. Det finns en affärsmässighet i att skapa ett arbetssätt som tar hänsyn till alla eftersom det till exempel kan ge mer lojala medarbetare och kunder. Det behövs mer kunskap och ökad tolerans, men framför allt nyfikenhet kring att utforska de här frågorna, säger hon.

Samtidigt pekar Nilsson Billme på att dessa frågor börjar komma upp på dagordningen:

– Jämfört med för tio år sedan är medvetenheten långt mycket högre, samhället kräver att företagen engagerar sig på ett helt annat sätt idag. Att jobba med mångfald och inkludering handlar om att omfamna det faktum att ett företaget har alla möjliga arbetstagare och kunder. Jag tror dessutom det är mycket roligare att jobba i sådana miljöer.

EXTERN LÄNK: Lyssna på Kim Waller och Åsa Nilsson Billme på Nordea Open i Båstad – läs mer 

FAKTA: PANELSAMTAL PÅ NORDEA OPEN

Värdet av mångfald – i det privata, i det offentliga och i näringslivet

Lördag 15 juli, kl 10.05-10.45 vid Hotell Skansen i Båstad eller online.

Följ med i samtal med Kim Waller, generalsekreterare i Prinsparets Stiftelse, Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet,Nordeas mångfaldschef Åsa Nilsson Billme och Nordeas Sverigechef Per Långsved. Förutsättningar, insatser och möjligheter kopplade till mångfald lyfts fram.

Välkommen till Båstad eller anmäl dig kostnadsfritt till webbinariet här

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nordea och ej en artikel av Dagens industri

Source link

No comments

Post a Comment

© all rights reserved
made with by templateszoo