Gây tranh cãi vì mời loạt nghệ sĩ về quán, vợ khóc nức nở năn nỉ khách hàng | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine