הח"כ הסרוג הקריא את מגילת איכה במליאה | צפו | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine