Bị nói xấu, Cristiano Ronaldo "xuống tiền" mua lại tờ báo từng bôi nhọ mình | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine