ברוב של 64: הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול עילת הסבירות | Daily Charotar - Online News,Daily News,Online News Magazine