Random News

Side Ads

จัดงานวัน “สุนทรภู่” ประจำปี 2566 รำลึกถึง “กวีเอกของโลก”

จัดงานวัน “สุนทรภู่” ประจำปี 2566 รำลึกถึง “กวีเอกของโลก”

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานวันสุนทรภู่ กวีเอกโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง มีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรีโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ประกวดเดี่ยวปี่ในเป็นเวทีเดียวในประเทศที่จัดการประกวดเป่าปี่ใน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ปรากฏในวรรณคดีพระอภัยมณี ประกวดแต่งบทกลอนรางวัลกวีศรีสุนทร ขับเสภา ลานวัฒนธรรม “เสน่ห์วิถีถิ่น วิถีไทย” การแสดงของกวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ และร้านอาหาร ของกิน ของใช้ โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันรำลึกถึงเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนส่งเสริมบทกวีและวรรณกรรมซึ่งเป็นผลงานของสุนทรภู่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและด้านอื่นๆของจังหวัดระยอง

ทั้งนี้วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวัน “สุนทรภู่” ผู้ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมของโลก พระสุนทรโวหาร(ภู่) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สุนทรภู่” เป็นจินตกวีเอกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “ภู่” เกิดเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2329 สุนทรภู่เป็นบุคคลธรรมดาสามัญที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมล้ำค่าไว้เป็นจำนวนมาก จนได้รับการยอมรับระดับโลกโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้สุนทรภู่เป็นบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของโลก เมื่อปี พ.ศ.2529

“สุนทรภู่” ได้แต่งนิราศจำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง โคลงนิราศสุพรรณ นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชร รำพันพิลาป และนิทาน เช่น โคบุตร พระอภัยมณี กาพย์พระไชยสุริยา รวมถึงบทเสภา เช่น ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม บทละคร บทเห่กล่อมและสุภาษิตเป็นจำนวนมาก โดยนิราศเมืองแกลง เป็นนิราศเรื่องแรก ที่ได้เขียนบันทึกการเดินทางของสุนทรภู่ เมื่อ พ.ศ.2349 เพื่อไปพบบิดาซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดป่ากร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง จึงถือว่าเป็นการบันทึกถึงสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้พบเห็นในขณะนั้น นับได้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 217 ปี

สุนทรภู่เป็นบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่ง ชาวจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นที่ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง และประกอบพิธีเปิด อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2513 พร้อมทั้งจัดงานเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิ.ย. อย่างต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยปีนี้เป็นปีที่ 52

Source link

No comments

Post a Comment

© all rights reserved
made with by templateszoo