ניבוי של תוצאי טיפול עם דופילומאב בקרב חולי רינוסינוסיטיס כרונית

featured image

מקובל לחשוב כי רינוסינוסיטיס כרונית המערבת דלקת מסוג 2 (T2CRS) מוגבלת לאף ולסינוסים, וקשורה להופעת פוליפים חסרי מרקרים סרולוגיים ברורים. Dupilumab מהווה טיפול חדשני ומבטיח למקרים קשים של T2CRS. ברם, טרם נמצאו גורמים המאפשרים לנבא תוצאים של דופילומאב.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Allergy ביקשו החוקרים לזהות מאפיינים קליניים וסרולוגיים הקשורים לתגובה טובה לדופילומאב.

במחקר זה נרשמו תוצאי טיפול מיידיים וקצרי-טווח (עד 90 יום מהתחלת הטיפול) עם דופילומאב. דגימות מסרום הנבדקים נלקחו ביום 0 ו-30 לטיפול. אנליזה פרוטאומית בוצעה בעזרת פלטפורמת Olink® ותוך השוואה לנבדקים בריאים. לבסוף, המאפיינים אשר זוהו כמנבאים לתוצאי טיפול, אושררו באופן פרוספקטיבי, בקרב נבדקים עם T2RCS לאחר השלמת טיפול (N=20). המחקר הנוכחי כלל סך של 30 נבדקים.

תוצאות המחקר הדגימו כי תגובה לטיפול התקבלה בקרב 80% מהנבדקים. ביום 7 לטיפול נרשמו שיפורים מובהקים (P<.05) בציון SNOT-20י(SinoNasalOutcomeTest-20) ובציון להערכת פוליפים נזאליים (total nasal polyp score). שיפור של 2.5 נקודות בביקור ראשון, נמצא קשור לתוצאי טיפול חיוביים (עם רגישות של 86%). הניתוח הפרטאומי הדגים שינויים משמעותיים בקרב החולים (בהשוואה לבריאים). יתרה מזאת, בדגימות סרום של חולים נמצא, כי רמות OPG (osteoprotegerin) יכולים לשמש גורמים יעילים לניבוי תוצאי הטיפול עם דופילומאב (דבר אשר אושרר בבדיקה הפרוספקטיבית).

מתוצאות מחקר זה עולה כי לתוצאים המתקבלים לאחר 7 ימי טיפול עם דופילומאב, קשר חזק לתוצאי טיפול חיוביים בתום הטיפול. ניתוח פרוטאומי בעל רגישות גבוה, יכול לשמש לזיהוי הפרעות בוויסות חלבונים הספציפיים לחולי T2CRS. רמת OPG בסרום יכולה לשמש כגורם יעיל לניבוי תוצאי טיפול, וזאת עוד בטרם הוחל הטיפול.

מקור:

Soyka, MB, Ryser, FS, Brühlmann, C, et al. Predicting dupilumab treatment outcome in patients with primary diffuse type 2 chronic rhinosinusitis. Allergy. 2023; 78: 1036- 1046. doi: 10.1111/all.15532

Read More

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments :

Post a Comment