ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ 30,000 ล้านบาท เสริมแกร่ง SME

featured image

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

12 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.54

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ SME เสริมศักยภาพผู้ประกอบการวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% หนุนผู้ประกอบการ SME ขับเคลื่อนการเติบโตระบบเศรษฐกิจทุกมิติ ชูผู้ประกอบการหันใช้ BCG Model บริการจัดการลดต้นทุน และ ผลกระทบต่อชุมชน

นายมานพ จินาไหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานบริษัท รากแก้ว ฟาร์มอโกร จำกัด ของนายยงยุทธ แก้วรากมุก ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจัดจำหน่ายไข่ไก่ ต้นแบบ ผู้ประกอบการ ที่ยกระดับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยการปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก่ไข่และเก็บไข่
 

รวมถึงมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG Model โดยมีระบบบริหารจัดการมูลไก่นำมาเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ และ นำมาผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนใช้ภายในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และ มูลไก่ที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าได้นำมาอบแห้งผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 
 

นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่ตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลัก BCG Model ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้น

ผ่านสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนหรือลงทุนในการประกอบธุรกิจ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call center 02 555 0555
 

Read More

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments :

Post a Comment