Už nebude možné odvolat Radu ČT jako celek, říká ministr kultury Baxa

featured image

Velmi dleit zkon, plnme slib, aby vtz voleb nemohl ovldnout veejnoprvn televizi, ekl f poslanc Pirt Jakub Michlek.

Jak slma z toho kouk snaha mt kontrolu nad T, tvrd naopak poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

U pi pedchozm jednn o zmn zkona obvinil poslanec opozinho ANO Ale Juchelka vldn koalici, e chce ovldnout eskou televizi a esk rozhlas po vzoru Polska a Maarska.

Juchelka oznail novelu za patnou, nedomylenou a drahou, protoe zvyuje poet radnch veejnoprvn televize. Pjde podle nho o dal ti placen msta pro kandidty vldn koalice, aby si kontrolovala volbu generlnho editele esk televize na jae letonho roku. editele veejnoprvn televize vybraj prv lenov Rady esk televize. Chcete si pohldat volbu editele, to je oividn, prohlsil Juchelka.

Kad z ns ijeme v jinm svt. My naopak komplikujeme cestu k ovldnut veejnoprvnch mdi a medilnch rad, oponoval mu Martin Baxa za ODS. J iju ve svt, kde povaujeme nezvisl veejnoprvn mdia za klov pil demokracie. Vy ijete ve svt, kde zkladn premisou je ovldnut veejnoprvnch mdi, jak diktovat generlnmu editeli nebo rad, co se m dlat, ekl Baxa.

V Sentu, kter m bt zapojen do volby len rad veejnoprvnch mdi, nem SPD ani jednoho zstupce a ANO m jen zanedbatelnou slu.

Hnut ANO pi jednn o zkonu ve volebnm vboru neprosadilo zven koncesionskho poplatku pro esk rozhlas a o deset korun na 55 korun msn.

Z jednn vboru vyplynulo, e koalice by se mohla s ANO dohodnout na zachovn kvalifikovan vtiny hlas v radch pro odvoln generlnch editel T a Ro. Nyn plat tato dvoutetinov vtina i pro jejich zvolen. Vldn novela nyn pedpokld, e by pro volbu nebo odvoln staila prost vtina, tedy nadpolovin vtina hlas vech radnch.

Jsme pipraveni projednat to do 21 hodin, uvedl Michlek. Potvrdili to i poslanec hnut STAN Jan Lacina a f poslanc lidovc Marek Vborn.

Read More

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments :

Post a Comment