A16 Bionic GPU je imao Ray Tracing podršku, ali su prve verzije patile od mnogih nedostataka

A16 Bionic GPU je imao Ray Tracing podršku, ali su prve verzije patile od mnogih nedostataka

featured image

Apple A16 Bionic GPU je na početku bio sposobniji čak i od komercijalnih verzija procesora koji se trenutno koriste u iPhone 14 modelima……
Read More

Post a Comment

Previous Post Next Post