Thailand Pavilion ผงาดรับรางวัล BRONZE AWARD

featured image

Daily News | Online News

เศรษฐกิจ

11 ต.ค. 2565 เวลา 16:19 น.

Daily News | Online News

เกษตรฯ ขึ้นรับรางวัล BRONZE AWARD จากการนำเสนอพืชสวนไทยผ่าน Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere เนเธอร์แลนด์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในนามประเทศไทย

Daily News | Online News Thailand Pavilion ผงาดรับรางวัล BRONZE AWARDDaily News | Online News Thailand Pavilion ผงาดรับรางวัล BRONZE AWARDDaily News | Online News Thailand Pavilion ผงาดรับรางวัล BRONZE AWARD

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอี่นๆ และภาคเอกชน โดยตลอดการจัดงานกว่า 6 เดือน Thailand Pavilion

นอกจากมีความโดดเด่น สวยสง่าด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ได้รับการจัดวางรายล้อมรอบอาคารแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งผลให้มียอดผู้เข้าชม Thailand Pavilion รวมกว่า 3.05 แสนคน

โดย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 มีพิธีปิดการจัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere และได้มอบหมาย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอแสดงความยินดีกับ Thailand Pavilion ที่ได้รับรางวัล BRONZE AWARD

สำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation ในการจัดงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) จากการเข้าร่วมงานในนามของประเทศไทย ผ่านแนวคิด “TRUST Thailand” เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย

โดยมีบ้านไทย หรือ Thailand Pavilion เป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่ตั้งตระง่านอยู่กลางสถานที่จัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทำให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย

การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพของไทย การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือเรื่องพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าในระดับสากล

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในปีนี้จบลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้น ณ Thailand Pavilion และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ตัวกลางหลัก ในการนำสินค้าเกษตรเปิดตลาดในห้างสรรพสินค้าทั้งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสได้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งกรมศิลปากรที่ร่วมกันออกแบบ ตกแต่งบรรยากาศรอบ Thailand Pavilion จนทำให้ประเทศไทยสามารถได้รับรางวัล BRONZE AWARD มาครองในครั้งนี้

Read More

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments :

Post a Comment