Dohodnina glede na število otrok ter omejitev plač vodstev bank – to sta dve obljubi stranke, ki bo morda vodila novo vlado v Italiji

featured image

Daily News | Online News


Obveščaj me o novih člankih:  


Pred italijanskimi volitvami 25. septembra je desna predvolilna koalicija (Bratje Italije, Salvinijeva Liga in Berlusconijeva Naprej, Italija) poleti objavila manifest v 15 točkah, pred nedavnim pa so v postfašistični stranki Bratje Italije pod vodstvom morebitne nove italijanske premierke Giorgie Meloni ločeno objavili še svoj volilni program. Navajamo nekaj obljub z gospodarskimi ali proračunskimi implikacijami iz njihovega volilnega programa »Pripravljeni na oživitev Italije«, ki na 40 straneh vsebuje 25 točk.

Tokratne volilne obljube postfašistične stranke Bratje Italije pod vodstvom Giorgie Meloni so pomembnejše kot leta 2018, saj je takrat stranka imela petodstotno podporo, zdaj pa se ta giblje blizu 25 odstotkov. V primerjavi s programom 2018 je zdaj izrazito nasprotna predvolilna obljuba v zvezi z Rusijo: pred štirimi leti je Melonijeva napovedala izboljšanje odnosov s to državo, zdaj podpira zeleni prehod in načrt RepowerEU za premagovanje energetske odvisnosti od Rusije, sodelovanje z zavezniki proti ruski agresiji na Ukrajino.

Tudi odločnost je večja, pri čemer v uvodu programa stranka navaja: »Bratje Italije so se izkazali za edino pravo alternativo sedanjemu sistemu oblasti levice. Za nas so tisti, ki poslujejo in ustvarjajo bogastvo, vir, ki ga je treba izkoriščati, in ne sovražnik, proti kateremu se je treba boriti z birokracijo in davčnimi obremenitvami.« V programu so še zapisali: »Ni nas strah. Bratje Italije so bili rojeni, da branijo in ljubijo domovino.« In pa tudi: »Naša država je nedvomno najlepša na planetu.« Kot rečeno, pa poglejmo nekaj poudarkov, ki imajo proračunske oziroma gospodarske implikacije.

*/ Stranka v okviru točke o »podpori rodnosti in družini« napoveduje reformo dohodnine z uvedbo progresivnega družinskega količnika, ki upošteva število družinskih članov. To je eden od ukrepov politike za več rojstev, kamor dodaja napoved o zvišanju otroških dodatkov (mesečno do 300 evrov za prvo leto po rojstvu otroka ter po 260 evrov do dopolnjenega 18. leta) in pa razširitev nabora blaga z znižanim DDV z izdelki za najmanjše otroke, kot so plenice, formule za dojenčke …

Pri davkih in dajatvah program predvideva razširitev pavšalne obdavčitve za DDV do sto tisoč evrov. Predvideva znižanje obdavčitve napitnin v turizmu; v podjetjih dvig praga davčne olajšave za bonitete; odpravo minimalnih socialnih in pokojninskih prispevkov (INPS) za obrtnike in trgovce; premostitev sezonske narave zaposlovanja v turizmu z znižanjem stroškov dela pri daljših pogodbah, da se delavcu zagotovi dohodek … S ciljem izkoreninjenja brezposelnosti med mladimi načrtujejo ničelno obdavčitev prva tri leta za mlade do 30 let, ki ustanovijo lastno podjetje, ter spodbude za podjetja, ki zaposlujejo mlade.

*/ V zvezi z davčnim dolgom se za dolg do tri tisoč evrov omenja odpis za osebe v težavah, za višje zneske pa obravnava po sistemu pet plus pet: plačilo celotnega davka plus pavšalnih pet odstotkov od zneska namesto kazni in zamudnih obresti ter avtomatsko obročno odplačevanje v petih letih.

*/ Selitev proizvodnje nazaj v Italijo in odvračanje od selitve je eden od elementov za zaščito proizvodne strukture Italije. V tem okviru naj bi na novo presodili italijansko članstvo v kitajski pobudi En pas, ena pot, ki jo je kitajska vlada sprejela leta 2013, vanjo pa je kot edina iz G7 leta 2019 vstopila Italija s podpisom 2,5 milijarde evrov vrednega memoranduma. Vnovično presojo je napovedal že odhajajoči premier Draghi.

*/ Program predvideva obsežne naložbe v transportno infrastukturo, za odpravo razvojnih zamud. Okrepiti želijo lokalni javni prevoz, poskrbeti za razlikovanje med taksi in uberskimi storitvami, ter za naložbe v pametne ceste in trajnostno mobilnost. Podpirati želijo tudi cestni tovorni promet, v smislu trajnostnega ekološkega prehoda za podjetja. V projektu »Italija – pristanišče Evrope« želijo izboljšati intermodalnost z namenom modrega gospodarstva. Obljubljajo izvedbo projekta z brado, to je v devetdesetih letih načrtovane gradnje mostu čez Mesinsko ožino, kot simbolično in strateško delo za razvoj italijanskega prometnega sistema. Načrtujejo tudi prenovo nacionalnega načrta letališč in v njej vzpostavitev »čim bolj pravilne in učinkovite vloge nacionalnega letalskega prevoznika«.

*/ Analitiki za eksplozivno ocenjujejo napovedano odpravo državljanskega dohodka, ki so ga kot glavni projekt Gibanja petih zvezd pod prvo Contejevo vlado uvedli leta 2019. Ljudje ga podpirajo, številna podjetja pa krivijo za težave pri iskanju delavcev. Pri stranki napovedujejo, da naj bi ga nadomestili z lastnim instrumentom, pri čemer pod točko »za pravo socialno državo, ki nikogar ne pozabi« navajajo, da bo ta »za dejansko šibke in nezmožne za delo, medtem ko bodo pri za delo sposobnih krepili usposabljanje in aktivne politike zaposlovanja«.

*/ Stranka je napovedala racionalizacijo sistema spodbud za podjetja, ki zdaj po njenih navedbah obsega prek 1.400 državnih in regionalnih vrst subvencij. Je pa ob tem sama napovedala vrsto subvencij in podpor. Med njimi uvedbo mehanizma progresivnih davčnih spodbud za delovno intenzivna podjetja po načelu »več ko zaposliš, manj plačaš«, namreč davka. Pa podporo občinam, da bi bili vrtci odprti do zaprtja trgovin in pisarn, z rotacijskim sistemom odpiranja v poletnem obdobju. Za podjetja je napovedala spodbude za zaposlovanje novopečenih mater, sploh če podjetja dajejo prednost oblikam usklajevanja delovnega časa od doma.

*/ V pokojninskem sistemu bi stranka odpravila samodejno prilagajanje upokojitvene starosti pričakovani življenjski dobi. Italija je med sedmerico v OECD, ki je uvedla sistem, po katerem se zakonsko določena upokojitvena starost za pridobitev polne starostne pokojnine navezuje na pričakovano življenjsko dobo v državi (če se pričakovana življenjska doba podaljša, se upokojitvena starost samodejno zviša). Vendar pa so v državi leta 2018 uvedli sistem za zgodnejše upokojevanje »kvota 100« (na primer pri 60 letih, ob 40 letih pokojninske dobe z vplačili, 60 + 40 = 100). Sistem je bil pozneje za leto dni popravljen na »kvoto 102«. Po navedbah iz starejšega bruseljskega dokumenta je za zdaj do konca leta 2026 zamrznjena tudi avtomatska povezava števila potrebnih let za polno pokojninsko dobo s pričakovano življenjsko dobo. V državi tako ali drugače teče razprava o novi pokojninski reformi, ki so jo nazadnje uvedli 2016, pa popravljali 2018 in 2019.

*/ V zevzi s trgom dela bi med drugim stranka pregledala pravila o delu za določen čas. Spet bi zagnala vajeniške pogodbe in pripravništva. Kot navaja, bi »ekonomsko podporo nadomestil za brezposelnost združili z učinkovitimi ukrepi za usposabljanje in poklicno preusposabljanje«. Okrepili bi sredstva za samozaposlovanje mladih ter racionalizirali postopke. Ob načrtovani triletni ničelni obdavčitvi za novoustanovljena podjetja mladih do 30 let ter ob spodbudah za zaposlovanje mladih v stranki predvidevajo tudi »krepitev sistema podjetniškega inkubatorja za startupe, ki jih sestavljajo mladi, zagotavljanje ustreznih prostorov, storitev, podpore in svetovanja brez stroškov za fazo zagona«. Dodatno želijo spodbujati izkušnje mladih Italijanov v tujini, pa tudi spodbujati vrnitev Italijanov iz tujine v domovino.

*/ V zvezi s šolstvom in izobraževanjem program med drugim navaja: »Univerza je poligon za vladajoče razrede in skupaj s svetom raziskav pomeni nepogrešljiv strateški vir za soočanje z velikimi izzivi našega časa.« Stranka načrtuje spremembo učnih načrtov, »zaščito humanističnega znanja, a podporo naravoslovnim predmetom STEM, vključno z matematiko«.

Program postavlja cilj popolnega znanja angleščine za vse študente, ob tem tudi »premostitev vrzeli med povpraševanjem po delu in šolsko ponudbo s spodbujanjem usposabljanja specializiranih tehnikov«.

Obljublja »možnost nakupa elektronskih učbenikov za znižanje stroškov družin«. Za mlade stranka navaja vzpostavitev »pravice do športa, umetnosti in kulture«: vsaka mlada oseba mora imeti možnost dostopa do katerekoli umetniške in športne discipline, tudi z neposredno podporo«. Predvideva »naložbe v športne objekte nove generacije, za vsako disciplino, ter površine, opremljene za šport v parkih v vseh italijanskih občinah«. Predvidevajo tudi tako imenovano vrednotenje generacijskega vpliva zakonov in javnih ukrepov.

*/ V zvezi z bančnim sistemom stranka poziva, da morajo banke spet postati varno mesto italijanskih prihrankov, gibalo razvoja in blaginje. Stranka je v program zapisala okrepitev orodij za zaščito varčevalcev, boljši dostop do kreditiranja za MSP, ukrepe proti oderuštvu.

Napovedujejo »osvoboditev družin in podjetij iz dolžniškega suženjstva tako, da jim omogočite odkup slabih terjatev, ki jih banke prodajo tretjim osebam«.

Pri stranki napovedujejo »dividendno zgornjo mejo ter zgornjo mejo za plače menedžerjev in višjih vodstvenih delavcev, ki se uskladijo z omejitvami za banke, ki prejemajo pomoč iz javnih sredstev«. Nadalje pri stranki Melonijeve napovedujejo objavo seznama velikih insolventnih dolžnikov bank, ki jih je reševala država. Pa denimo poenostavitev prospektov finančnih produktov, ki bi se lahko izkazali za neprimerne za varčevalce.

Program predvideva tudi pravosodno reformo in v političnem smislu poziva k ustavni reformi z uvedbo neposrednih volitev predsednika države, kar je dolgoletna želja desnice, je pa treba ali doseči dvotretjinsko večino ali pa razpisati referendum. Ob tem program navaja tudi promocijo »Made in Italy«, tudi v okviru turizma v Italiji, ki je po navedbah iz stranke »najlepša država na planetu«, »potovanje v Dantejevo domovino pa so sanje vseh tujcev«.

Ob koncu pa k zunanji politiki, ki ji program namenja zadnjo, 25. točko. Pri tem Bratje Italije, ki zapišejo, »da se mora Italija po preveč letih marginalizacije pod levičarskimi vladami vrniti v vlogo protagonista v Evropi, Sredozemlju in v mednarodnem prostoru«, poudarjajo »zunanjo politiko, usmerjeno v zaščito nacionalnega interesa in obrambo domovine«.

Poudarjajo zavezanost EU, kjer je Italija med soustanoviteljicami. Navajajo »popolno skladnost z mednarodnimi zavezništvi, tudi s prilagoditvijo proračunskih sredstev za obrambo parametrom, dogovorjenim v zavezništvu Nato«, ter usklajenost »z mednarodnimi zavezniki pri podpori Ukrajini ob agresiji Ruske federacije«.

V Evropi se zavzemajo za »obrambo klasičnih in judovsko-krščanskih korenin Evrope in njenih temeljnih vrednot svobode, demokracije, solidarnosti, subsidiarnosti in pravičnosti«.

Ko gre za politike EU, se Bratje Italije zavzemajo za revizijo pakta stabilnosti in evropskega gospodarskega upravljanja, na ravni Italije pa za spremembo projektov oziroma ukrepov v italijanskem načrtu za okrevanje in odpornost NOO v pogajanjih z EU.

Read Morehttps://newscharotar.com/2022/09/dohodnina-glede-na-stevilo-otrok-ter-omejitev-plac-vodstev-bank-to-sta-dve-obljubi-stranke-ki-bo-morda-vodila-novo-vlado-v-italiji/
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 Comments :

Post a Comment